• +48 726 826 040
  • fundacja@piwz.pl
  • Rzeszów

Poznaj naszą

Fundację

wspieramy osoby w wyznaczeniu i realizacji ich celów życiowych

Kim jesteśmy

Fundacja Polski Instytut Wsparcia Zawodowego powstała z myślą wspierania rozwoju zawodowego, promowania samodoskonalenia, podnoszenie wiedzy i rozwijania kwalifikacji w różnych dziedzinach i zawodach.

Nasze akredytacje

Fundacja Polski Instytut Wsparcia Zawodowego posiada Certyfikat jakości TGLS QUALITY ALLIANCE. Znak jakości stanowi potwierdzenie faktu, że dana instytucja, która go posiada działa zgodnie z ogólnie przyjętymi procedurami i normami

Czytaj więcej »

Poznaj formy wsparcia przez Fundację

Szkolenia

Umożliwiamy zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do właściwej realizacji zadań i zaspokojenia potrzeb na rynku pracy

Doradztwo zawodowe

Poprzez doradcę zawodowego wspieramy i kierunkujemy w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych

Dofinansowanie podejmowania `działalności gospodarczej

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów i biznesplanu w celu otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Staże

Umożliwiamy i pomagamy w nabyciu umiejętności zawodowych przez osobę bezrobotną poprzez organizację staży

Wsparcie aktywności zawodowej

Toważyszymy na każdym etapie aktywizacji i wspieramy w procesach rozwojowych

Koordynacja projektów

Wspieramy w procesie koordynacji, uporządkowania zadań i celów, zsynchronizowanie działań na poszczegółnych etapach realizowanych projeków

Kontakt

Skontaktuj się z Fundacją

Pomożemy Ci rozwinąć skrzydła i znaleźć optymalne rozwiązanie

    Skip to content