• +48 726 826 040
  • fundacja@piwz.pl
  • Rzeszów
Nabór do projektu skierowanego do osób zatrudnionych na różnego rodzaju umowach

Nabór do projektu skierowanego do osób zatrudnionych na różnego rodzaju umowach

Fundacja Polski Instytut Wsparcia Zawodowego ogłasza nabór do projektu skierowanego specjalnie do osób zatrudnionych na różnego rodzaju umowach, takich jak umowy o dzieło, umowy cywilnoprawne oraz umowy o pracę. Celem tego projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczestników i poprawa ich perspektyw zatrudnienia.

W ramach projektu oferujemy szereg form wsparcia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników m.in.:

  1. Indywidualny Plan Działania: Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnego planu działania, dostosowanego do jego specyficznych umiejętności, doświadczenia zawodowego i celów zawodowych. Plan ten będzie uwzględniał także ewentualne obszary do doskonalenia oraz konkretne kroki, jakie uczestnik może podjąć w celu osiągnięcia swoich zawodowych celów.
  2. Szkolenia Zawodowe: Projekt obejmuje bogaty program szkoleń zawodowych, które mają na celu rozwinięcie umiejętności i wiedzy zawodowej uczestników. Szkolenia te mogą obejmować tematy związane z aktualnymi trendami rynku pracy, umiejętnościami miękkimi, doskonaleniem specjalistycznych umiejętności branżowych oraz rozwijaniem kompetencji przydatnych w dzisiejszym dynamicznym środowisku zawodowym.
  3. Stypendium Szkoleniowe: Dla uczestników, którzy wykażą szczególne zaangażowanie i postępy w ramach projektu, dostępne będą stypendia szkoleniowe. Stypendium to umożliwi uczestnikowi dodatkowe finansowanie na rozwijające szkolenia, kursy specjalistyczne czy inne formy doskonalenia zawodowego. To wsparcie pozwoli uczestnikowi zainwestować w swój rozwój zawodowy, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje.

Projekt ten stanowi integralną część działań Fundacji Polski Instytut Wsparcia Zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej i rozwoju kompetencji pracowników na różnych umowach. Dzięki tym różnorodnym formom wsparcia, projekt ma na celu nie tylko krótkoterminową poprawę sytuacji zawodowej uczestników, ale również zwiększenie ich długoterminowej konkurencyjności na rynku pracy.

Szczegółowe informacje udzielamy poprzez kontakt z nami. Zapraszamy!

Skip to content