• +48 726 826 040
  • fundacja@piwz.pl
  • Rzeszów

Nasza misja

Misja Fundacji Polski Instytut Wsparcia Zawodowego stanowi wszechstronny program, który ma na celu umacnianie kompetencji indywidualnych i zawodowych osób w różnych grupach wiekowych i społecznych. W ramach tej misji, fundacja realizuje szereg konkretnych działań i celów:

  1. Wsparcie w wyznaczaniu i realizacji celów życiowych: Fundacja koncentruje się na pomocy osobom w identyfikacji ich pasji, talentów i aspiracji zawodowych. Oferuje indywidualne poradnictwo, warsztaty rozwojowe oraz programy mentoringowe, które pomagają w przełożeniu tych aspiracji na realne cele życiowe i zawodowe.
  2. Dostarczanie wiedzy do rozwoju osobistego i zawodowego: Organizacja prowadzi szkolenia, webinary i warsztaty edukacyjne, które są dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Skupia się na rozwijaniu umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, zarządzanie czasem, a także umiejętności technicznych i branżowych.
  3. Wsparcie rozwoju zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem: Fundacja szczególnie skupia się na grupach marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, czy imigranci. Oferuje im specjalistyczne programy adaptacyjne, które pomagają w integracji zawodowej i społecznej.
  4. Działalność wspomagająca rozwój zawodowy młodzieży i osób dorosłych: Fundacja prowadzi programy edukacyjne i szkoleniowe dla młodzieży i dorosłych, mające na celu rozwój umiejętności zawodowych oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy.
  5. Aktywizacja zawodowa seniorów: Poprzez specjalne programy, fundacja stara się aktywować zawodowo osoby starsze, umożliwiając im dzielenie się doświadczeniem, a także rozwijanie nowych umiejętności, co przyczynia się do ich lepszego samopoczucia i poczucia wartości.
  6. Działania promocyjne i adaptacyjne najnowszych rozwiązań technologicznych IT: Fundacja promuje nowoczesne technologie informacyjne, organizując szkolenia i warsztaty, które pomagają w adaptacji tych rozwiązań zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.
  7. Podnoszenie jakości życia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i edukację prozdrowotną: Fundacja angażuje się w promocję zdrowego stylu życia poprzez organizowanie wydarzeń, kampanii edukacyjnych i warsztatów, które koncentrują się na zdrowym odżywianiu, aktywności fizycznej i zdrowym zarządzaniu stresem.
  8. Działalność charytatywna: Fundacja angażuje się także w różne formy pomocy charytatywnej, oferując wsparcie finansowe i rzeczowe osobom w potrzebie, a także współpracując z innymi organizacjami w celu realizacji wspólnych projektów humanitarnych.

Wszystkie te działania są skierowane na wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego różnych grup społecznych, z naciskiem na integrację, rozwój i adaptację w szybko zmieniającym się świecie. Fundacja Polski Instytut Wsparcia Zawodowego dąży do stworzenia społeczeństwa, w którym każdy ma równy dostęp do możliwości rozwojowych i zawodowych.

Dołącz do nas już dziś i zacznij swoją podróż wraz z Fundacją Polski Instytut Wsparcia Zawodowego

Skip to content