• +48 726 826 040
  • fundacja@piwz.pl
  • Rzeszów

O Fundacji

Fundacja Polski Instytut Wsparcia Zawodowego powstała z myślą wspierania rozwoju zawodowego, promowania samodoskonalenia, podnoszenie wiedzy i rozwijania kwalifikacji w różnych dziedzinach i zawodach.

Działalność Fundacji skupiona jest na wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości, integracji różnych grup zawodowych, promocji aktywizacji zawodowej,  wsparciu na rzecz wypalenia zawodowego, a także upowszechnianiu nauki, sportu, muzyki, sztuki wśród dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, polegające na wspieraniu, promocji i pomocy w rozwoju ich karier.

Skip to content